Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7431/html/utazok-figyeljetek-a.html

Utazók: figyeljetek az esetleges munkaszerződés-módosításokra, ne írjátok alá!


Szeged TSZVI-nél a Helyi Függelék módosítási szándékával kereste meg a munkáltató szakszervezetünket: eszerint a telephelyet további telepállomásokkal bővítené ki. A kezdeményezést elutasítottuk, hiszen aggályaink szerint elfogadás esetén előfordulhatna, hogy a munkáltató immár az újabb munkavégzési helyekkel bővített munkaszerződés-módosítást terjesztene a munkavállalók elé, az újdonsült utazóknak pedig nem is lenne választási lehetőségük: ha nem tetszik, és nem írják alá, nem jön létre a munkaszerződés.

Belátható, hogy mindez természetesen lényegesen kedvezőtlenebb a munkavállalók számára. Mindenesetre a szeptember 17-i tárgyaláson megkérdeztük a MÁV-Start humán vezetését arról, hogy létezik-e erre irányuló központi szándék, amit a munkáltató tagadott. 

A Szeged TSZVI helyi függelék módosító tervezetét véleményezte a VDSzSz Szolidaritás Szegedi területi szervezete. Eszerint a telephelyekhez rendelt telepállomások jelenleg is tartalmazzák azokat az utazószemélyzeti fel- és lejelentkezési helyeket, ahová adott telephelyhez tartozó munkavállaló vezénylése - fordulónapja - elkészíthető.

Ha a fel- és lejelentkezési helyek száma kibővítik, akkor bizonyos telephelyhez tartozó munkavállalók aránytalanul kedvezőtlenebb helyzetbe kerülnek más utazókhoz képest, hiszen lényegesen több telepállomáson végzett munkavégzésre – minden külön díjazás nélkül – kötelezhetők lennének, korlátozás nélkül.

Adott telephelyre, telepállomásra szóló munkaszerződés esetén, valamint a szakszervezetek által már Helyi Függelékben elfogadott hatályos fel és lejelentkezési helyek véleményünk szerint alkalmasak a megfelelően rugalmas foglalkoztatásra, és az üzemszerű működés is fenntartható. A fel és lejelentkezési helyek számának növelése a Helyi Függelékben jelentős munkavállalói érdekeket sért, jogaikat korlátozza.
Kibővített feljelentkezési helyek meghatározása esetén a munkavállalók munkába járásának időtartama, és esetlegesen útvonala is megváltozik, amely a lakáson töltött idő egyidejű csökkenése mellett aránytalan sérelemmel járhat.

A munkavégzés helye nagyon fontos a munkavállalók számára, hiszen lakóhelytől elérhető közelségben kell lennie ahhoz, hogy élhető forduló kerülhessen számukra kialakításra. A munkavégzési hely esetleges módosítása esetén pedig a munkavállaló - mivel nem köteles elfogadni a munkáltató munkaszerződés-módosítási ajánlatát - eldöntheti, hogy tud-e vagy akar- e többet utazni a munkavégzési helyére.

Sajnos tapasztalatunk szerint a munkáltató adott telephelyhez tartozó fordákat sem tartja a jegyvizsgálók, vezető jegyvizsgálók vezénylési alapbizonylatának, ami jelenleg is kiszámíthatatlan munkáltatást jelent, és ha ezt még más telepállomásokhoz rendelt fordákkal is kiegészíti, akkor teljesen követhetetlenné, és kiszámíthatatlanná válna az utazók foglalkoztatása, amely nem szolgálja érdekeiket.

Javasoljuk, hogy kedvezőbb munkáltatási feltételek biztosításával gondoskodjon a munkáltató a jelenleg állományban lévő munkavállalók megtartásáról, mert a számukra a jelenleginél kedvezőtlenebb körülmények újabb elvándorláshoz vezetnek, és az új munkavállalók felvételét sem segíti elő.

A VDSzSz Szolidaritás ezen okok miatt a telephelyekhez tartozó telepállomások számának növelése miatt a Helyi Függelék 33 sz. módosítást nem támogatja.